Bảng trắng không khung tương tác gần trên không gian rộng mở

Bảng từ trắng không khung ván dày 10mm KT:115x195cm

1.590.000₫

Bảng từ trắng không khung ván dày 10mm KT: 216x86cm

1.734.000₫