VNBLG2040

VNBLG2040

VNBLG2040

VNBLG2040

VNBLG2040
VNBLG2040
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu
Mẫu VNBLG2040
VNBLG2040 Bảng ghim di động dạng vách ngăn là loại bảng được thiết kế để có thể tháo ra thành từng tấm riêng biệt, rất tiện lợi cho việc tạo vách ngăn không cố dịnh. Hoặc khi cần di chuyển.
Back-top