Sơn bảng viết phấn

Sơn bảng viết phấn

Sơn bảng viết phấn

Sơn bảng viết phấn

Sơn bảng viết phấn
Sơn bảng viết phấn
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu
Newpab Sơn Bảng Viết Phấn Chuyên Dụng
Sơn bảng viết phấn Newpab là loại sơn chuyên dụng dành cho việc làm mới và phục hồi bảng viết phấn cũ trong trường học. Sơn được sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại nên chỉ việc khuấy đều trước khi sơn, ngoài ra không cần phải pha chế thêm bất cứ thành phần nào khác...
Sơn Newpab
Sơn chuyên dụng dùng để sơn lại bảng viết phấn cũ.
Back-top