Mẫu 2040

Mẫu 2040

Mẫu 2040

Mẫu 2040

Mẫu 2040
Mẫu 2040
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu
Mẫu 2040
Đặc tính kỹ thuật bảng ghim. Khung:Khung nhôm cong kiểu dáng đẹp, phù hợp cho mọi văn phòng. Đây là loại khung được thiết kế riêng biệt phục vụ cho riêng bảng ghim. Đường nét cong khá sắc, tạo không gian đẹp.
Back-top