Khung tranh BC 205B

Khung tranh BC 205B

Khung tranh BC 205B

Khung tranh BC 205B

Khung tranh BC 205B
Khung tranh BC 205B
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu
Khung tranh BC 205B
Đặc tính kỹ thuật: Khung: Kiểu khung BC 205B là kiểu khung đẹp, các thớ, vân nổi lên rõ nét. Khung màu vàng bản rộng 55mm.
Back-top