Khung tranh BC 123M8

Khung tranh BC 123M8

Khung tranh BC 123M8

Khung tranh BC 123M8

Khung tranh BC 123M8
Khung tranh BC 123M8
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu
Khung tranh BC 123M8
Đặc tính kỹ thuật: Khung: Kiểu khung BC 123 M8 là kiểu khung đẹp, các thớ, vân nổi lên rõ nét. nhìn khá hầm hố. Khung màu nâu bản rộng 75mm.
Back-top