Flipchart (R2525 KG)

Flipchart (R2525 KG)

Flipchart (R2525 KG)

Flipchart (R2525 KG)

Flipchart (R2525 KG)
Flipchart (R2525 KG)
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu
Flipchart (R2525 KG)
Kẹp giấy chuyên dụng . Flipchart mẫu bảng được sử dụng đa năng vừa viết, vừa có thể kẹp giấy, ngoài ra còn có thể hít được nam châm. Đây là mẫu bảng rất đa năng, vừa dễ dàng mang theo vì có thể gấp gọn, điều chỉnh cao thấp lại còn có nhiều tính năng sử dụng.
Back-top