Bảng ghim Quang Minh vinh danh sản phẩm

Bảng ghim Quang Minh vinh danh sản phẩm

Bảng ghim Quang Minh vinh danh sản phẩm

Bảng ghim Quang Minh vinh danh sản phẩm

Bảng ghim Quang Minh vinh danh sản phẩm
Bảng ghim Quang Minh vinh danh sản phẩm
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu

Bảng ghim Quang Minh vinh danh sản phẩm

Tinh hoa việt nam 

Giấy chứng nhận đã đoạt giải thưởng
TINH HOA VIỆT NAM
Tại
TUẦN LỄ VĂN HÓA DU LỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHA TRANG 2004

Tinh hoa việt nam
Biểu tượng giải thưởng

Là giải thưởng được bảo trợ bởi Bộ Văn Hóa -Thông Tin, Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Bộ Thương Mại, UBND tỉnh Khánh Hòa, nên giá trị của giải thưởng được đánh giá ở tầm Quốc Gia. Do đó, đây sẽ là động lực giúp chúng tôi không ngừng tìm tòi, phát triển sản phẩm ngày một tốt, đẹp và hoàn thiện nhằm khẳng định đúng giá trị

"Tinh Hoa Việt Nam".

Bài viết khác
Back-top